Pin sạc Panasonic Eneloop Pro Hàng Nội Địa Nhật Japan

Xuất xứ: Nhật Bản
Phiên bản: Nội địa Nhật Japan.
Color: Màu đen
Dung lượng: MIN 2500 mAh (Pin AA) & MIN 900 mAh (Pin AAA)
Số lần sạc: 500 lần (Tương đương thời gian sử dụng từ 5-10 năm !!!)
Điện áp: 1.2 V
Giá bán lẻ:
99.000 VNĐ/viên.
380.000 VNĐ/4 viên.
99,000 (VND)

So sánh Pin và Sạc Panasonic Eneloop Pro Nội địa Japan với hàng Trung Quốc

So sánh Pin và Sạc Eneloop Nội địa với hàng Trung Quốc

So sánh Pin và Sạc Eneloop Nội địa với Trung Quốc

Bảng So Sánh Đánh Giá Top Pin Trên Thế Giới

 CapacityMaterialsRecharge TimesFeatures
Panasonic eneloop AA [ 2000 mAh ]
AAA [ 800 mAh ]
NiMH 2100 Cycles Retains 65–70% capacity after five years in storage
Panasonic eneloop pro AA [ 2550 mAh ]
AAA [ 950 mAh ]
NiMH 500 Cycles Retains 85% capacity after one year in storage
Panasonic eneloop lite AA [ 1000 mAh ]
AAA [ 600 mAh ]
NiMH 3000 Cycles Retains 65–70% capacity after five years in storage
Sony CycleEnergy

AA [ 2100 mAh ]
AA [ 2500 mAh ]
AA [ 2700 mAh ]
AAA [ 900 mAh ]

NiMH 1000 Stays 85% charged after 1 year of storage
Energizer PowerPlus AA [ 2300 mAh ]
AAA [ 700 mAh ]
NiMH 700 Charge lasts up to 12 months in storage. % Unknown
Energizer Universal AA [ 1400 mAh ]
AAA [ 500 mAh ]
NiMH 1500 Charge lasts up to 12 months in storage. % Unknown
Duracell Rechargeable AA [ 2400 mAh ]
AAA [ 700 mAh ]
NiMH 1000 Charge for up to 1 year in storage. % Unknown
Ikea LADDA AA [ 2000 mAh ]
AAA [ 750 mAh ]
NiMH 500 Affordable
Community poll